1. นโยบาย การคืนสินค้า /เปลี่ยนสินค้า 

   เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน รบกวนตรวจสอบรุ่น และรายละเอียดคำสั่งซื้อสินค้าให้เรียบร้อยก่อนทำการชำระเงิน และเมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากการผลิต ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

**กรุณาติดต่อบริษัทฯ ภายใน7 วัน เพื่อส่งตรวจเช็คสภาพสินค้า โดยมีข้อตกลง ดังนี้ 

   1.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า เฉพาะกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน โดยกรณีได้รับการยืนยันคืนสินค้า สินค้าจะต้องได้รับการยืนยันตรวจเช็คสภาพสินค้าสมบูรณ์ 100%จากพนักงานบริษัทฟาซิแคร์เท่านั้น บริษัทฯจึงจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น โดยใช้ระยะเวลา7-14วันทำการหลังบริษัทฯได้ตรวจเช็คสภาพสินค้าแล้วเสร็จ 

   1.2 หากสินค้านั้นๆ มีสภาพไม่ครบสมบูรณ์ 100 % รวมถึงอุปกรณ์เสริมของสินค้านั้นๆ (หากมี) ได้เกิดการสูญหาย หรือ ไม่ครบตามที่ทางบริษัท ฟาซิแคร์ ได้ทำการจัดส่งไป ลูกค้าไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ครบตามจำนวนเต็มที่ลูกค้าได้ทำการจ่ายเงินของสินค้านั้นๆ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ประเมินราคาตามสภาพของสินค้าเท่านั้น 

2. นโยบาย การรับประกันสินค้า 

   2.1 กรณีสินค้าอยู่ในประกัน หากสินค้าเกิดการเสียหายหรือชำรุด สามารถแจ้งซ่อมหรือเคลมประกันสินค้ากับบริษัทฯ ได้โดยตรง เมื่อบริษัทฯ พิจารณาและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจซ่อม ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน โดยไม่เสียค่าบริการ* โดยลูกค้าสามารถส่งสินค้าเครมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท ฟาซิแคร์  

* สินค้าอยู่ในประกัน ไม่เก็บค่าบริการ ยกเว้นการบริการซ่อมนอกสถานที่หรือต้องการให้บริษัทรับสินค้ามาเคลมที่ศูนย์ อาจมีการเก็บค่าเดินทางตามระยะทางจริง และค่าอะไหล่สินค้าที่ไม่อยู่กับการรับประกัน (ถ้ามี) โดยลูกค้าต้องเป็นผู้ติดต่อชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัทฯ ด้วยตนเอง 

   2.2 กรณีสินค้าหมดประกัน หรืออยู่นอกเหนือการรับประกัน จะมีค่าบริการโดยเริ่มต้น 400 บาท ยังไม่รวมค่าเดินทางโดยคิดราคาตามระยะทางจริง และค่าอะไหล่ของสินค้านั้นๆ (ถ้ามี) 

**หมายเหตุ ในกรณีที่สินค้าเดิมไม่ได้นำเข้ามาจำหน่ายแล้ว บริษัทฯ จะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

 

>>คลิกเพื่อเเจ้งเคลมสินค้าออนไลน์ <<