ปรอทวัดไข้ ปรอทวัดไข้ ปรอทวัดไข้ดิจิตอล ที่วัดไข้อินฟราเรดที่ใช้วัดทางหู หน้าผาก

มัดรวมอุปกรณ์วัดไข้

มัดรวมอุปกรณ์วัดไข้

ปรอทวัดไข้ / ปรอทวัดไข้ดิจิตอล / ที่วัดไข้ทางก้น / เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดที่ใช้วัดทางหู-หน้าผาก

 

 

ปรอทแก้ว หรือ ปรอทวัดไข้แบบธรรมดา

1.ปรอทแก้ว หรือ ปรอทวัดไข้แบบธรรมดา

การวัดไข้ทางรักแร้ 

วิธีวัด:  หลีกเลี่ยงการวัดไข้ทันทีหลังการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม แต่ควรรอเวลาอย่างน้อย 20-30 นาที เพราะอาจมีผลต่ออุณหภูมิที่วัดได้ และควรตรวจสภาพของปรอทก่อนการใช้ทุกครั้งว่าแถบสารปรอทอยู่ต่ำกว่าตัวเลข 36 องศาเซลเซียสหรือไม่ ถ้าอยู่สูงกว่าควรสะบัดให้สารปรอทลดลงมาก่อนใช้วัดไข้

จากนั้นเอาปลายกระเปาะของปรอทหนีบไว้อยู่กึ่งกลางรักแร้และไม่เลยออกไปด้านหลัง ควรรออย่างน้อย 4 นาที ให้แถบสารปรอทหยุดนิ่ง แล้วอ่านค่าที่วัดได้ โดยค่าอุณหภูมิปกติทางรักแร้จะต่ำกว่าการวัดทางช่องปากประมาณ 0.6 องศาเซลเซียส

 

ส่วนการวัดไข้ทางช่องปาก ด้วย ปรอทแก้ว วิธีนี้เหมาะสำหรับ เด็กอายุ 5 ขวบ ขึ้นไป หรือผู้ใหญ่ หากใช้ปรอทวัดไข้แบบแก้ว ควรหลีกเลี่ยงการใช้กับเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ เพราะมีความเสี่ยงที่เด็กอาจกัดโดนปรอทแตก

ปรอทวัดทางก้น

2. ปรอทวัดทางก้น

วิธีวัด: ก่อนวัดไข้ ให้ตรวจสภาพของปรอทก่อนว่าอยู่ในสภาพปกติพร้อมที่จะใช้งานได้ ให้หล่อลื่นปลายของปรอท ที่มีกระเปาะปรอทอยู่ด้วยวาสลิน หรือเควาย เจลลี่เพื่อหล่อลื่น จากนั้นให้อยู่ในท่านอน (คว่ำ, หงาย หรือ ตะแคง) ค่อยๆ สอดใส่ปรอทเข้าทางรูก้น ลึกประมาณ 1.25-2.5 เซนติเมตร ขั้นตอนนี้ควรระมัดระวังไม่สอดเทอร์โมมิเตอร์เข้าไปลึกจนเกินไป และให้เวลาประมาณ 2 นาที ก่อนดึงออกมาอ่าน

 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดที่ใช้วัดทางหู/หน้าผาก

3. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลหรือปรอทวัดไข้ดิจิตอล

วิธีวัด: เหมือนกับปรอทวัดไข้แบบทั่วไป โดยการนำเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล หรือเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้สอดเข้าไปที่ปาก (อมใต้ลิ้น) หรือรักแร้ โดยให้ปลายเทอร์โมมิเตอร์อยู่กึ่งกลางรักแร้และไม่เลยออกไปด้านหลัง จากนั้นหนีบเทอร์โมมิเตอร์ไว้สักพัก แล้วรอจนสัญญาณเสียงดังขึ้น จากนั้นอ่านค่าที่วัดได้ โดยค่าอุณหภูมิปกติทางรักแร้จะต่ำกว่าการวัดทางช่องปากประมาณ 0.6 องศาเซลเซียส สะดวกตรงที่จะมีเสียงเตือน เมื่อถึงกำหนดเวลาอ่าน และอ่านได้ง่ายเพราะเป็นตัวเลขขึ้นเลย

 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดที่ใช้วัดทางหูหน้าผาก

4. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดที่ใช้วัดทางหู/หน้าผาก

วิธีวัด: ทำได้สะดวก เพราะใส่ที่รูหู โดยดึงใบหู ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (ดึงขึ้น และเบน ไปทางด้านหลังเล็กน้อย) ควรทำการวัดซ้ำ อย่างน้อยหนึ่งหรือสองครั้ง และหาเป็นค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังรณรงค์เรื่องสารปรอทเป็นพิษในสิ่งแวดล้อม จึงมีมาตรการในการลดการใช้ปรอทในกรณีต่างๆ และลดการผลิตปรอทแก้วลง ทำให้เครื่องอุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการวัดไข้คือ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล หรือแบบอินฟราเรดที่ใช้วัดทางหู หรือทางหน้าผาก นั่นเอง

 

(อ้างอิง www.amarinbabyandkids.com)

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Telephone: 02-0191388 / 08-63002582

Line: @fasicare

E-Mail: fasicareshop@gmail.com