1. โอนเงินผ่านธนาคาร

   ท่านสามารถเลือกชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร มายังบัญชี บริษัท ฟาซิแคร์ จำกัด โดยใช้บัญชีของธนาคารตามที่ระบุ ดังนี้

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

   บริษัท ฟาซิแคร์ ยินดีบริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Visa / Master Card แบบเต็มจำนวน หรือสามารถเลือกผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตแบบ 0% นานสูงสุด 10 เดือน โดยจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด