บริษัทมีทีมงานประจำคลังจัดเก็บสินค้า พร้อมให้บริการ จัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าทุกท่าน