บริษัทฟาซิแคร์ ผู้นำด้านการจัดจำหน่าย เครื่องวัดความดันomron เครื่องวัดความดันโลหิตFIGSUR เครื่องวัดความดันโลหิตพูดภาษาไทย ราคาคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล ฟังก์ชั่นครบ ตัดปัญหาความกังวลในการอ่านค่าและแปลผลด้วยตนเองเป็นเสียงพูดภาษาไทย ใช้งานง่าย เล็กกะทัดรัด สะดวกพกพา พร้อมการรับประกันยาวนานถึง 5 ปี

บริษัทฟาซิแคร์ ผู้นำด้านการจัดจำหน่าย เครื่องวัดความดันomron เครื่องวัดความดันโลหิตFIGSUR เครื่องวัดความดันโลหิตพูดภาษาไทย ราคาคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล ฟังก์ชั่นครบ ตัดปัญหาความกังวลในการอ่านค่าและแปลผลด้วยตนเองเป็นเสียงพูดภาษาไทย ใช้งานง่าย เล็กกะทัดรัด สะดวกพกพา พร้อมการรับประกันยาวนานถึง 5 ปี

วีดีโอแนะนำสินค้า

“พูดภาษาไทยได้”

ฟิกเซอร์เครื่องวัดความดันโลหิต “พูดภาษาไทย” เครื่องวัดความดันโลหิต  ที่สามารถรายงานค่าผลลัพธ์เป็นเสียงพูดภาษาไทย ตามองค์การอนามัยโลก หรือ WHO  (World Health Organization) เทคโนโลยีสุดทันสมัย ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรู้ค่าผลลัพธ์ได้ทันที โดยไม่ต้องอ่านค่าหน้าจอด้วยตนเอง เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อ โรคความดันโลหิตสูง ให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อการพกพาออกนอกสถานที่ หรือมีไว้ใช้ภายในครัวเรือนการันตีคุณภาพระดับสากล

คุณสมบัติเด่น

วีดีโอแนะนำสินค้า

“พูดภาษาไทยได้”

ฟิกเซอร์เครื่องวัดความดันโลหิต “พูดภาษาไทย” เครื่องวัดความดันโลหิต  ที่สามารถรายงานค่าผลลัพธ์เป็นเสียงพูดภาษาไทย ตามองค์การอนามัยโลก หรือ WHO  (World Health Organization) เทคโนโลยีสุดทันสมัย ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรู้ค่าผลลัพธ์ได้ทันที โดยไม่ต้องอ่านค่าหน้าจอด้วยตนเอง เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อ โรคความดันโลหิตสูง ให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อการพกพาออกนอกสถานที่ หรือมีไว้ใช้ภายในครัวเรือนการันตีคุณภาพระดับสากล

คุณสมบัติเด่น

วีดีโอเครื่องวัดความดัน

คุณสมบัติเด่น

OMRON-7121

OMRON-7130

OMRON-8712

วีดีโอเครื่องวัดความดัน

คุณสมบัติเด่น

OMRON-7121

OMRON-7130

OMRON-8712

คุณสมบัติเด่น

คุณสมบัติเด่น

คุณสมบัติเด่น

คุณสมบัติเด่น

คุณสมบัติเด่น

คุณสมบัติเด่น