นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้ได้อธิบายความหมาย และวิธีการใช้คุกกี้ของ เว็บไซต์ www.fasicare.com  โปรดศึกษานโยบายคุกกี้ฉบับนี้เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือการเปิดเผยคุกกี้ รวมถึงทางเลือกในการใช้คุกกี้ของเรา

คุกกี้คืออะไร? คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งถัดไปหรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่นที่จดจำคุกกี้นั้นได้ คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่เจ้าของเว็บไซต์ คุกกี้แบบชั่วคราว (Session Cookies) คือคุกกี้ที่มีระยะเวลาชั่วคราวจะถูกใช้ในระหว่างที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ และจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณปิดบราวเซอร์ คุกกี้แบบถาวร(Persistent Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาอยู่ตลอดจนกว่าหมดอายุ หรือถูกลบ ใช้จดจำการตั้งค่าของคุณภายในเว็บไซต์และจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ หรือบนมือถือของคุณแม้ว่าคุณจะปิดเว็บไซต์นั้นแล้วคุกกี้ดังกล่าวนี้จะช่วยเรื่องความสอดคล้องของข้อมูล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการ คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง คือ คุกกี้ที่ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชม คุกกี้ของบุคคลที่สาม คือคุกกี้ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามแยกต่างหากจากเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชม เช่น ผู้ให้บริการข้อมูล โฆษณาหรือการวิเคราะห์บนเว็บไซต์ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คือ เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลในบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูล เช่น แฟลชคุกกี้ HTML 5 และวิธีการอื่น ๆของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์

วิธีการและประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

เราใช้คุกกี้อย่างไร ? เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันโดยเราจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: เพื่อให้การเข้าบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเราเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และปลอดภัยเพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานและการตั้งค่าของคุณบนเว็บไซต์ของเราเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานการเข้าถึงบริการของเรา เพื่อเก็บรวบรวมความสนใจ
และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการในการใช้งานของคุณมากขึ้น

ประเภทคุกกี้ที่เราใช้บนเว็บไซต์ มีดังต่อไปนี้ คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนเว็บไซต์แก่คุณ และเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งาน และช่วยป้องกันการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้งานหากไม่มีคุกกี้เหล่านี้เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ เราใช้คุกกี้ดังกล่าวนี้เพื่อให้บริการแก่คุณคุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำสิ่งที่คุณเลือกเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ เช่น
การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณวัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้มีเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นและเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณต้องใส่ข้อมูลของคุณใหม่ทุกครั้งเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์คุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวรเนื่องจากยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้เราใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งต่อไปของคุณคุณสามารถลบคุกกี้เหล่านี้ผ่านบราวเซอร์ของคุณได้ คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ(Analytical/Performance Cookies) คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนไซต์ของเรารวมถึงทำให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา สิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์เราเช่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุกกี้เหล่านี้จะจำกัดจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณา
และช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพด้านการตลาดนอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้เหล่านี้เพื่อเสนอโฆษณาที่คุณอาจสนใจโดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ของคุณที่ผ่านมา คุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวรเราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเราเราจะมุ่งมั่นในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้

ในกรณีที่คุณไม่ประสงค์ให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของคุณเพื่อเลือกการใช้งานที่เหมาะสมกับคุณหากคุณปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้บางอย่างในการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ ทั้งนี้ การใช้งานบนเว็บไซต์ หรือคุณลักษณะบางอย่างอาจทำงานได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

อ่าน >> นโยบายความเป็นส่วนตัว