เช่าเตียงผู้ป่วย พร้อมที่นอน

คุณสมบัติ รุ่น FBM-303

ค่าเช่าเตียงผู้ป่วย

 • 2,000.- / 15 วัน
 • 2,300.- / เดือน
 • มัดจำ 5,700.-

คุณสมบัติ รุ่น FBM-213 หมด

ค่าเช่าเตียงผู้ป่วย

 • 2,500.- / 15 วัน
 • 3,000.- / เดือน
 • มัดจำ 7,500.-

คุณสมบัติ รุ่น FB-205

ค่าเช่าเตียงผู้ป่วย

 • 3,500.- / 15 วัน
 • 5,500.- / เดือน
 • มัดจำ 15,000.-

คุณสมบัติ รุ่น FHC-401E

ค่าเช่าเตียงผู้ป่วย

 • 3,800.- / 15 วัน
 • 5,800.- / เดือน
 • มัดจำ 16,500.-

คุณสมบัติ รุ่น FB-305

ค่าเช่าเตียงผู้ป่วย

 • 5,900.- / 15 วัน
 • 8,900.- / เดือน
 • มัดจำ 25,500.-

คุณสมบัติ รุ่น FB-210

ค่าเช่าเตียงผู้ป่วย

 • 5,000.- / 15 วัน
 • 7,200.- / เดือน
 • มัดจำ 20,700.-
เช่าเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า FB-301PSA

คุณสมบัติ รุ่น FB-301PSA

ค่าเช่าเตียงผู้ป่วย

 • 4,500.- / 15 วัน
 • 6,000.- / เดือน
 • มัดจำ 17,700.-
เช่าเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า FB-311

คุณสมบัติ รุ่น FB-311

ค่าเช่าเตียงผู้ป่วย

 • 5,300.- / 15 วัน
 • 7,800.- / เดือน
 • มัดจำ 22,500.-

คุณสมบัติ รุ่น FHC-001

ค่าเช่าเตียงผู้ป่วย

 • 6,500.- / 15 วัน
 • 9,800.- / เดือน
 • มัดจำ 26,700.-
คุณสมบัติ รุ่น FBM-303
ค่าเช่าเตียงผู้ป่วย
 • 2,000.- / 15 วัน
 • 2,300.- / เดือน
 • มัดจำ 5,700.-
คุณสมบัติ รุ่น FBM-213หมด
ค่าเช่าเตียงผู้ป่วย
 • 2,500.- / 15 วัน
 • 3,000.- / เดือน
 • มัดจำ 7,500.-
คุณสมบัติ รุ่น FB-205 หมด
ค่าเช่าเตียงผู้ป่วย
 • 3,500.- / 15 วัน
 • 5,500.- / เดือน
 • มัดจำ 15,000.-
คุณสมบัติ รุ่น FHC-401E
ค่าเช่าเตียงผู้ป่วย
 • 3,800.- / 15 วัน
 • 5,800.- / เดือน
 • มัดจำ 16,500.-
คุณสมบัติ รุ่น FB-305
ค่าเช่าเตียงผู้ป่วย
 • 5,900.- / 15 วัน
 • 8,900.- / เดือน
 • มัดจำ 25,500.-
คุณสมบัติ รุ่น FB-210
ค่าเช่าเตียงผู้ป่วย
 • 5,000.- / 15 วัน
 • 7,200.- / เดือน
 • มัดจำ 20,700.-
เช่าเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า FB-301PSA
คุณสมบัติ รุ่น FB-301PSA
ค่าเช่าเตียงผู้ป่วย
 • 4,500.- / 15 วัน
 • 6,000.- / เดือน
 • มัดจำ 17,700.-
คุณสมบัติ รุ่น FHC-001
ค่าเช่าเตียงผู้ป่วย
 • 6,500.- / 15 วัน
 • 9,800.- / เดือน
 • มัดจำ 26,700.-
เช่าเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า FB-311
คุณสมบัติ รุ่น FB-311
ค่าเช่าเตียงผู้ป่วย
 • 5,300.- / 15 วัน
 • 7,800.- / เดือน
 • มัดจำ 22,500.-

เช่ารถเข็นผู้ป่วย | วีลแชร์ไฟฟ้า

รถเข็นผู้ป่วยพับได้ รถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้สูงอายุ
คุณสมบัติ รุ่น TSB-002 
ค่าเช่ารถเข็นผู้ป่วย
 • 2,900.- / 15 วัน
 • 3,200.- / เดือน
 • มัดจำ 3,300.-
รถเข็นผู้ป่วยพับได้ รถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้สูงอายุ
คุณสมบัติ รุ่น FAL-125BLD 
ค่าเช่ารถเข็นผู้ป่วย
 • 2,000.- / 15 วัน
 • 2,500.- / เดือน
 • มัดจำ 2,600.-
เช่าวีลเเชร์ เช่ารถเข็น
คุณสมบัติ รุ่น FAL-114B
ค่าเช่ารถเข็นผู้ป่วย
 • 2,100.- / 15 วัน
 • 2,600.- / เดือน
 • มัดจำ 2,700.-
เช่าวีลเเชร์ เช่ารถเข็น
คุณสมบัติ รุ่น FAL-126
ค่าเช่ารถเข็นผู้ป่วย
 • 2,200.- / 15 วัน
 • 2,700.- / เดือน
 • มัดจำ 2,900.-
เช่าวีลเเชร์ เช่ารถเข็น
คุณสมบัติ รุ่น FAL-117BB
ค่าเช่ารถเข็นผู้ป่วย
 • 2,000.- / 15 วัน
 • 2,400.- / เดือน
 • มัดจำ 2,300.-
คุณสมบัติ รุ่น FAL-111
ค่าเช่ารถเข็นผู้ป่วย
 • 2,000.- / 15 วัน
 • 2,300.- / เดือน
 • มัดจำ 2,000.-
2คุณสมบัติ รุ่น FAL-115
ค่าเช่ารถเข็นผู้ป่วย
 • 2,000.- / 15 วัน
 • 2,300.- / เดือน
 • มัดจำ 2,000.-
เช่าวีลเเชร์ เช่ารถเข็น
คุณสมบัติ รุ่น FAL-133
ค่าเช่ารถเข็นผู้ป่วย
 • 1,800.- / 15 วัน
 • 2,000.- / เดือน
 • มัดจำ 1,800.-
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย FAL-128
คุณสมบัติ รุ่น FAL-128
ค่าเช่าเก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • 3,000.- / 15 วัน
 • 3,500.- / เดือน
 • มัดจำ 6,200.-
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
คุณสมบัติ รุ่น FSS-003
 ค่าเช่าเก้าอี้เคลื่อนย้ายไฟฟ้า
 • 3,900.- / 15 วัน
 • 4,300.- / เดือน
 • มัดจำ 12,900.-
เช่ารถไฟฟ้า
คุณสมบัติ รุ่น RSS-02RD
ค่าเช่ารถเข็นไฟฟ้า
 • 1,500.- / 15 วัน
 • 2,200.- / เดือน
 • มัดจำ 5,700.-
เช่ารถเข็นไฟฟ้า
คุณสมบัติ รุ่น D210BL
ค่าเช่ารถเข็นไฟฟ้า
 • 3,000.- / 15 วัน
 • 3,500.- / เดือน
 • มัดจำ 10,500.-
รถเข็นผู้ป่วยพับได้ รถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้สูงอายุ

คุณสมบัติ รุ่น TSB-002 

ค่าเช่ารถเข็นผู้ป่วย

 • 2,900.- / 15 วัน
 • 3,200.- / เดือน
 • มัดจำ 3,300.-
เช่าวีลเเชร์ เช่ารถเข็น

คุณสมบัติ รุ่น FAL-117BB

ค่าเช่ารถเข็นผู้ป่วย

 • 2,000.- / 15 วัน
 • 2,400.- / เดือน
 • มัดจำ 2,300.-
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย FAL-128

คุณสมบัติ รุ่น FAL-128

ค่าเช่าเก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

 • 3,000.- / 15 วัน
 • 3,500.- / เดือน
 • มัดจำ 6,200.-
รถเข็นผู้ป่วยพับได้ รถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้สูงอายุ

คุณสมบัติ รุ่น FAL-125BLD 

ค่าเช่ารถเข็นผู้ป่วย

 • 2,000.- / 15 วัน
 • 2,500.- / เดือน
 • มัดจำ 2,600.-
เช่าวีลเเชร์ เช่ารถเข็น

คุณสมบัติ รุ่น FAL-111

ค่าเช่ารถเข็นผู้ป่วย

 • 2,000.- / 15 วัน
 • 2,300.- / เดือน
 • มัดจำ 2,000.-
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

คุณสมบัติ รุ่น FSS-003

ค่าเช่าเก้าอี้เคลื่อนย้ายไฟฟ้า

 • 3,900.- / 15 วัน
 • 4,300.- / เดือน
 • มัดจำ 12,900.-
เช่าวีลเเชร์ เช่ารถเข็น

2คุณสมบัติ รุ่น FAL-114B

ค่าเช่ารถเข็นผู้ป่วย

 • 2,100.- / 15 วัน
 • 2,600.- / เดือน
 • มัดจำ 2,700.-

คุณสมบัติ รุ่น FAL-115

ค่าเช่ารถเข็นผู้ป่วย

 • 2,000.- / 15 วัน
 • 2,300.- / เดือน
 • มัดจำ 2,000.-
เช่ารถไฟฟ้า

คุณสมบัติ รุ่น RSS-02RD

ค่าเช่ารถเข็นไฟฟ้า

 • 1,500.- / 15 วัน
 • 2,200.- / เดือน
 • มัดจำ 5,700.-
เช่าวีลเเชร์ เช่ารถเข็น

คุณสมบัติ รุ่น FAL-126

ค่าเช่ารถเข็นผู้ป่วย

 • 2,200.- / 15 วัน
 • 2,700.- / เดือน
 • มัดจำ 2,900.-
เช่าวีลเเชร์ เช่ารถเข็น

คุณสมบัติ รุ่น FAL-133

ค่าเช่ารถเข็นผู้ป่วย

 • 1,800.- / 15 วัน
 • 2,000.- / เดือน
 • มัดจำ 1,800.-
เช่ารถเข็นไฟฟ้า

คุณสมบัติ รุ่น D210BL

ค่าเช่ารถเข็นไฟฟ้า

 • 3,000.- / 15 วัน
 • 3,500.- / เดือน
 • มัดจำ 10,500.-

เช่าเครื่องผลิตออกซิเจน | และอุปกรณ์อื่นๆ

Konsung oxygen concentrator เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร/นาที รุ่น KSW-5 -2

2คุณสมบัติ รุ่น KSW-5

ค่าเช่าเครื่องผลิตออกซิเจน 5L

 • 2,000.- / 15 วัน
 • 2,200.- / เดือน
 • มัดจำ 5,700.-
Konsung oxygen concentrator เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร/นาที รุ่น KSW-5 -2

คุณสมบัติ รุ่น KSOC-10

ค่าเช่าเครื่องผลิตออกซิเจน 10L

 • 3,300.- / 15 วัน
 • 4,000.- / เดือน
 • มัดจำ 11,600.-
เครื่องดูดเสมหะ suction

คุณสมบัติ รุ่น 7E-H1

ค่าเช่าเครื่องดูดเสมหะ

 • 1,200.- / 15 วัน
 • 1,500.- / เดือน
 • มัดจำ 1,400.-

คุณสมบัติ รุ่น FB-609

ค่าเช่าโต๊ะคร่อมเตียง

 • 600.- / 15 วัน
 • 950.- / เดือน
 • มัดจำ 2,400.-
Konsung oxygen concentrator เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร/นาที รุ่น KSW-5 -2
คุณสมบัติ รุ่น KSW-5
ค่าเช่าเครื่องผลิตออกซิเจน 5L
 • 2,000.- / 15 วัน
 • 2,200.- / เดือน
 • มัดจำ 5,700.-
เครื่องดูดเสมหะ suction
คุณสมบัติ รุ่น 7E-H1
ค่าเช่าเครื่องดูดเสมหะ
 • 1,200.- / 15 วัน
 • 1,500.- / เดือน
 • มัดจำ 1,400.-
Konsung oxygen concentrator เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร/นาที รุ่น KSW-5 -2
3คุณสมบัติ รุ่น KSOC-10
ค่าเช่าเครื่องผลิตออกซิเจน 10L
 • 3,000.- / 15 วัน
 • 4,000.- / เดือน
 • มัดจำ 11,600.-
คุณสมบัติ รุ่น FB-609
ค่าเช่าโต๊ะคร่อมเตียง
 • 600.- / 15 วัน
 • 950.- / เดือน
 • มัดจำ 2,400.-

4 ขั้นตอนในการเช่าสินค้า

1. สอบถามข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ โทรศัพท์เพื่อนัดเข้าชมสินค้าจริงได้ที่โชว์รูม

2. ลูกค้าเลือกสินค้าและจำนวนวันที่ต้องการเช่า

3. ชำระค่ามัดจำ และ ค่าเช่างวดแรกพร้อมเซ็นสัญญาเช่า *หากต้องการเช่าจำนวนวันน้อยกว่าที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่*

4. บริษัทจะตรวจสอบข้อมูล สภาพสินค้า และเตรียมนัดหมายเพื่อจัดส่งให้แก่ลูกค้า

contact fasicare ติดต่อฟาซิแคร์
contact fasicare ติดต่อฟาซิแคร์
contact fasicare ติดต่อฟาซิแคร์
contact fasicare ติดต่อฟาซิแคร์
contact fasicare ติดต่อฟาซิแคร์
contact fasicare ติดต่อฟาซิแคร์

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โชว์รูมสินค้า