เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องตรวจเบาหวาน เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด

eBsensor

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ที่ออกแบบมาอย่างทันสมัย ใช้ง่าย เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่ต้อง ตรวจเบาหวาน  เป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่ดี ทุกที่ ทุกเวลา

– ใช้เลือดน้อย เพียง 0.5 ม.ล. (เทียบเท่าเมล็ดถั่วเขียว)
– น้ำหนักเบาเพียง 0.75 กรัม เครื่องเล็ก กะทัดรัด
– เข็มปรับความลึกได้ ไม่เจ็บเมื่อเจาะ

เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องตรวจเบาหวาน เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด
เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องตรวจเบาหวาน เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด
เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด
เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Blood Pressure Monitor
เครื่องตรวจน้ำตาล Blood Pressure Monitor
เครื่องตรวจน้ำตาล Blood Pressure Monitor
เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด เครื่องตรวจเบาหวาน
เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องตรวจเบาหวาน เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด

เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องตรวจเบาหวาน เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด
เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องตรวจเบาหวาน เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด
เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด
เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Blood Pressure Monitor
เครื่องตรวจน้ำตาล Blood Pressure Monitor
เครื่องตรวจน้ำตาล Blood Pressure Monitor
เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด เครื่องตรวจเบาหวาน

eBsensor

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ที่ออกแบบมาอย่างทันสมัย ใช้ง่าย เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่ต้อง ตรวจเบาหวาน  เป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่ดี ทุกที่ ทุกเวลา

– ใช้เลือดน้อย เพียง 0.5 ม.ล. (เทียบเท่าเมล็ดถั่วเขียว)

– น้ำหนักเบาเพียง 0.75 กรัม เครื่องเล็ก กะทัดรัด

– เข็มปรับความลึกได้ ไม่เจ็บเมื่อเจาะ