เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องตรวจเบาหวาน เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด

eBsensor

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ที่ออกแบบมาอย่างทันสมัย ใช้ง่าย เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่ต้อง ตรวจเบาหวาน  เป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่ดี ทุกที่ ทุกเวลา

– ใช้เลือดน้อย เพียง 0.5 ม.ล. (เทียบเท่าเมล็ดถั่วเขียว)
– น้ำหนักเบาเพียง 0.75 กรัม เครื่องเล็ก กะทัดรัด
– เข็มปรับความลึกได้ ไม่เจ็บเมื่อเจาะ

eBsensor เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

eBketone เครื่องตรวจคีโตนในเลือด

เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องตรวจเบาหวาน เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด

eBsensor

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ที่ออกแบบมาอย่างทันสมัย ใช้ง่าย เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่ต้อง ตรวจเบาหวาน  เป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่ดี ทุกที่ ทุกเวลา

– ใช้เลือดน้อย เพียง 0.5 ม.ล. (เทียบเท่าเมล็ดถั่วเขียว)

– น้ำหนักเบาเพียง 0.75 กรัม เครื่องเล็ก กะทัดรัด

– เข็มปรับความลึกได้ ไม่เจ็บเมื่อเจาะ