Fasicare อันดับ 1 เตียงผู้ป่วย
เตียงคนไข้ เตียงผู้ป่วยมือหมุน 2 ไกร์

ศูนย์รวมเตียงผู้ป่วย เตียงคนไข้ เตียงผู้ป่วยมือหมุน 2 ไกร์ มีให้เลือกหลากหลาย รับประกันคุณภาพ ส่งไว ลดจัดหนัก มีเก็บเงินปลายทาง