Fasicare รถเข็นไฟฟ้า รถวีลแชร์ เตียงผู้ป่วย อุปกรณ์เสริมและ อะไหล่ ครบวงจร

ศูนย์รวมอะไหล่รถเข็นไฟฟ้า อะไหล่รถวีลแชร์ รถเข็นผู้สูงอายุ อะไหล่เตียงผู้ป่วย อะไหล่ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ และอะไหล่อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆครบวงจร