eBketone แผ่นตรวจคีโตนในเลือด บรรจุ10 แผ่น/กล่อง

฿650

คุณสมบัติ แผ่นตรวจคีโตนในเลือด eBketone

  • สำหรับใช้กับเครื่องตรวจ eBketone เท่านั้น
  • ใช้ตรวจหาค่าภาวะคีโตซิสในเลือด
  • ใช้เลือดน้อยเพียง 0.5 ไมโครลิตร
  • บอกผลลัพธ์ภายใน 10 วินาที
  • แผ่นตรวจ บรรจุจำนวน 10 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 9

eBketone แผ่นตรวจคีโตนในเลือด บรรจุ10 แผ่น/กล่อง

฿650

เปรียบเทียบสินค้า