เข็มเจาะเลือด ขนาด30G/0.32 mm ผ่านการฆ่าเชื้อ | 50ชิ้น

฿80

ข้อแนะนำในการใช้งาน

  • เข็มเจาะเลือดขนาด30G/0.32 mm ผ่านการฆ่าเชื้อ
  • จำนวน 50ชิ้น
  • ห้ามนำเข็มเจาะเลือดที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่
  • ห้ามเก็บในสถานที่ที่มีอุณหภูมิเย็น หรือ ห้ามนำแช่ในตู้เย็น
เข็มเจาะเลืด
เข็มเจาะเลือด ขนาด30G/0.32 mm ผ่านการฆ่าเชื้อ | 50ชิ้น

฿80

เปรียบเทียบสินค้า