EBsensor เข็มเจาะเลือดผ่านการฆ่าเชื้อ / 50 อัน

฿160

  • เข็มเจาะเลือด eBsensor
  • สำหรับใช้กับ “เครื่องตรวจน้ำตาล” ของ eBsensor เท่านั้น
  • เข็มเจาะเลือดขนาด30G/0.32 mm ผ่านการฆ่าเชื้อ
  • จำนวน 50 แผ่น
เครื่องตรวจเบาหวาน
EBsensor เข็มเจาะเลือดผ่านการฆ่าเชื้อ / 50 อัน

฿160

เปรียบเทียบสินค้า