eBsensor แผ่นตรวจเบาหวาน 50 แผ่น / 1 กล่อง

฿650

แผ่นตรวจน้ำตาล eBsensor พร้อมอุปกรณ์ในกล่อง

  • สำหรับใช้กับ “เครื่องตรวจน้ำตาล” ของ eBsensor เท่านั้น
  • บรรจุจำนวน 50 แผ่น / 1 กล่อง
  • ห้ามนำแผ่นทดสอบที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่
  • ห้ามเก็บในสถานที่ที่มีอุณหภูมิเย็น หรือ ห้ามนำแช่ในตู้เย็น
  • ควรใช้แผ่นทดสอบภายใน 3 เดือน หลังจากเปิดใช้งาน

มีสินค้าอยู่ 8

eBsensor แผ่นตรวจเบาหวาน 50 แผ่น / 1 กล่อง

฿650

เปรียบเทียบสินค้า