ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรบ้าง

ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรบ้าง

สิ่งที่ควรมีในการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ

เราคงจะเคยได้ยินกันแล้วว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว และเมื่อปี 2564 หรือปีที่ผ่านมา ประเทศไทยของเราได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ “โดยสมบูรณ์” คือมี “คนแก่” อายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ หรือเท่ากับ 13,311,787 คน (20.00%) โดยกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุด (อ้างอิงจาก กรมสุขภาพจิต https://shorturl.asia/l5D1B)

การเรียนรู้วิธีดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับสังคมไทยเพราะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเยอะมาก ทั้งเรื่องของสมรรถภาพต่างๆ ในร่างกายที่เสื่อมโทรมลง รวมไปถึงสภาพจิตใจเพราะวัยนี้เป็นวัยที่อ่อนไหวทางอารมณ์เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพ โรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคกระดูพรุน จอประสาทตาที่เสื่อมลง เบาหวาน ฯลฯ

การดูแลผู้สูงอายุในบ้านจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุด้วย อุปกรณ์พื้นฐานที่ทุกบ้าน ที่มีผู้สูงอายุควรมี เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความดัน เครื่องตรวจเบาหวานสำคัญมาก ความดันโลหิตเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคร้ายแรงได้หลายโรค การวัดความดันโลหิตให้ผู้สูงอายุเป็นประจำทุกวัน จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายในผู้สุงอายุได้

นอกจากลูกหลานที่ต้องดูแลผู้สูงอายุแล้ว ตัวผู้สูงอายุเองก็จำเป็นต้องฝึกการช่วยเหลือตัวเองด้วย ดังนี้

 1. ต้องยอมรับก่อนว่าร่างกายทุกคนมีวันทรุดโทรมและเสื่อมลง – โดยต้องคำนึงถึงสมรรถภาพและขีดความสามารถของตัวเอง เช่น ไม่ควรทำงานหนักหรือหักโหมจนเกินไป หากมีอาการเจ็บป่วยต้องรีบพบแพทย์ ไม่ควรปล่อยไว้นาน และควรรู้จักออกกำลังกายเบาๆ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
 2. ด้านจิตใจ – ผู้สูงอายุส่วนมากที่เคยเป็นหัวหน้าครอบครัว ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวจนมาถึงวันที่ร่างกายไม่สามารถทำงานหนักๆ ต่อได้แล้ว ผู้สุงอายุเหล่านี้จะเกิดความเครียด รู้สึกด้อยค่าในตัวเอง ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับความใส่ใจจากลูกหลานค่ะ หากิจกรรมอื่นๆ ให้ทำ เช่น ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ
 3. การปรับตัวด้านสังคม – ผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วจะติดบ้าน การอยู่แต่บ้านนั้นสามารถก่อให้เกิดความเครียดได้ ลูกหลานควรพาผู้สูงอายุออกไปเดินเล่น พักผ่อนตามสวนสาธารณะบ้าง เพื่อป้องกันอาการเครียดที่จะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ

Add lineสอบถามสินค้า Fasicare

นอกจากที่ผู้สูงอายุต้องดูแลตัวเองดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว มาถึงหน้าที่ ที่ลูกหลานจำเป็นต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุกันบ้าง

 1. ใส่ใจในเรื่องอาหาร – อาหารการกินนั้นเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายต่างๆ นานา และในผู้สูงอายุที่สภาพร่างกายเอื้อให้เกิดโรคต่างๆ อยู่แล้ว ลูกหลานจำเป็นต้องดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ โดยลดพวกคาร์โบไฮเดรตและไขมันลง ให้เน้นโปรตีนและวิตามินจากผัก ผลไม้ แทนค่ะ
 2. ดูแลเรื่องการใช้ยา – การดูแลเรื่องปริมาณการใช้ยานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะมีโอกาสเกิดอันตรายจากการใช้ยา เช่น อาจจะหยิบยาผิดมากิน หรือกินยาเกินปริมาณที่กำหนด
 3. ดูแลเรื่องการออกกำลังกาย – การชวนผู้สูงอายุในบ้านไปเดินเล่นถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีนะคะ นับเป็นกิจกรรมครอบครัวที่นอกจากจะทำให้สุขภาพของผู้สูงอายุแข็งแรงดีแล้ว ยังช่วยเรื่องสุขภาพทางใจและสุขภาพทางอารมณ์ด้วยค่ะ
 4. สุขอนามัย – ควรให้ผู้สูงอายุงด บุหรี่ หรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ และพาไปตรวจสุขภาพใหญ่เป็นประจำทุกปี
 5. สภาพแวดล้อมต่างๆ – การใส่ใจสภาพแวดล้อมในบ้านให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการจัดบ้านให้เป็นระเบียบ ไม่มีของหล่นตามพื้นที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้สูงอายุได้
 6. ควรเตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก – ข้อนี้สำคัญค่ะ เมื่อเรามีผู้สูงอายุในครอบครัว สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุจำเป็นมาก เช่น ในห้องน้ำควรมีราวไว้สำหรับจับพยุงตัว ไม่ควรมีพื้นที่ต่างระดับในบ้าน จัดให้ผู้สูงอายุอยู่ในห้องชั้นล่างที่ไม่ต้องเดินขึ้นบันได หรือการจัดเตรียม รถเข็นผู้ป่วยหรือวีลแชร์ ไว้สำหรับผู้สูงอายุ

รถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุจำเป็นยังไง

รถเข็นไฟฟ้าหรือที่เราเรียกกันว่า “วีลแชร์ไฟฟ้า” เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่จำเป็นมาก เพราะช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ผู้สูงอายุ ซึ่งประโยชน์ของรถเข็นไฟฟ้ามีดังต่อไปนี้

 1. ช่วยให้คล่องแคล่ว – เพราะจุดเด่นของรถเข็นไฟฟ้าคือความคล่องแคล่ว รถเข็นไฟฟ้าบางรุ่นมีกำลังสูง สามารถขึ้นที่ชันได้ โดยบริเวณส่วนล้อจะมีลักษณะเล็ก กะทัดรัด เพื่อความคล่องตัวสามารถกลับรถในที่แคบได้
 2. ช่วยบริหารสมอง – เนื่องจากผู้สูงอายุจำเป็นต้องบังคับ รถเข็นไฟฟ้า ด้วยตนเอง ด้วยการบังคับจอยสติ๊ก ที่อยู่บริเวณพนักวางแขน ให้รถเข็นสามารถขับเคลื่อนไปยังทิศทางต่างๆได้อย่างอิสระ เช่น การบังคับเลี้ยวซ้าย-ขวา การเดินหน้า-ถอยหลัง  ทำให้ผู้สูงอายุได้ฝึกใช้ความคิดในการบังคับรถ เป็นการบริหารสมองไปในตัว
 3. ลดภาระลูกหลานรถเข็นไฟฟ้าจะเป็นตัวซัพพอร์ตคอยช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในกรณีที่ลูกหลานติดภารกิจต่างๆ

บริษัท ฟาซิแคร์ อันดับ 1 ในเรื่องรถเข็นไฟฟ้าผู้สูงอายุ มีบริการรถเข็นไฟฟ้าหลากหลายรุ่น หลากหลายราคาให้เลือกตามความเหมาะสม มาพร้อมกับคุณสมบัติที่น่าซื้อไปใช้ดังนี้ค่ะ

 • เป็นอลูมิเนียมอัลลอย ผลิตจากวัสดุชุบโครเมียม
 • มีน้ำหนักเบา
 • ไม่เป็นสนิม
 • ทนทานแข็งแรง
 • ราคาถูก
 • รับน้ำหนักได้เยอะ

ที่สำคัญ ฟาซิแคร์ มีบริการผ่อน 0% และมีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการหลังการขาย หากสนใจข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.fasicare.com ค่ะ

การดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย จำเป็นที่จะต้องดูแลท่านทั้งทางกายและทางใจควบคู่ไปด้วยกันค่ะ แม้ว่าสุขภาพทางกายของผู้สูงอายุจะเสื่อมลง แต่เราสามารถช่วยประคองสภาพทางใจของท่านให้ดีได้ค่ะ เมื่อจิตใจดี มีความสุข ไม่เครียด ท่านจะได้อยู่กับพวกเราไปอีกนานแสนนานค่ะ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Website : https://fasicare.com
Telephone: 0-2019-1388 (ต่อ 11 , 12 , 13), 086-3002582, 096-9357475
Line ID : @fasicare
Facebook: https://www.facebook.com/fasicare
E-mail: [email protected]
Instagram : https://www.instagram.com/fasicare
Youtube : https://www.youtube.com/fasicareshop