Tag Archives: รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า

ฟาซิแคร์ fasicare iso9001

FASICARE เพิ่มความเชื่อมั่น ยกระดับการทำงานด้วย ISO 9001:2015

FASICARE ศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ดูแลผู้ป่ว…

Outing 2024

กิจกรรม Outing บริษัท ฟาซิแคร์ จำกัด ประจำปี 2567

กิจกรรมเติมรัก สร้างสัมพันธ์ มันส์เเบบ ฟาซิแคร์   หากคุ…

ฟาซิแคร์ โชว์รูม เตียงผู้ป่วย fasicare

”Fasicare ศูนย์รวมอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย” ตอบโจทย์การใช้งานทุกไลฟ์สไตล์

      การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง…

ข้อควรระวังในการใช้วีลแชร์ทั่วไป และ วีลแชร์ไฟฟ้า

สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนซื้อวีลแชร์ไฟฟ้า

เรื่องที่ควรรู้ก่อนการตัดสินใจซื้อวีลแชร์ไฟฟ้า ในปัจจุบ…

สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนซื้อวีลแชร์ไฟฟ้า

สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนซื้อวีลแชร์ไฟฟ้า

เรื่องที่ควรรู้ก่อนการตัดสินใจซื้อวีลแชร์ไฟฟ้า สำหรับผู…

ทำไมวีลแชร์จึงมีความสำคัญต่อผู้สูงอายุ

ประโยชน์รอบด้านของวีลแชร์ ตัวช่วยสำคัญของผู้สูงอายุ

ทำไมวีลแชร์จึงมีความสำคัญต่อผู้สูงอายุ ตั้งแต่อดีตจนถึง…

ขนาดล้อของวีลแชร์

ขนาดล้อของวีลแชร์ที่ต่างกัน จะเลือกใช้งานอย่างไรดี

ความแตกต่างของล้อรถวีลแชร์แบบล้อเล็กและล้อใหญ่ ควรเลือก…

วิธีการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ข้อควรรู้กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ข้อควรรู้กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สิ่งสำคัญที่…

ประโยชน์ของรถเข็นไฟฟ้าที่ไม่ควรมองข้าม

ประโยชน์ของรถเข็นไฟฟ้าที่ไม่ควรมองข้าม รถเข็นไฟฟ้ามีประ…

รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า

ทำไมต้องใช้ Battery lithium ในรถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า

ทำไมต้องใช้ Battery lithium ในรถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า รถเข็น…