Tag Archives: รถเข็นไฟฟ้า

ข้อควรระวังในการใช้วีลแชร์ทั่วไป และ วีลแชร์ไฟฟ้า

สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนซื้อวีลแชร์ไฟฟ้า

เรื่องที่ควรรู้ก่อนการตัดสินใจซื้อวีลแชร์ไฟฟ้า ในปัจจุบ…

สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนซื้อวีลแชร์ไฟฟ้า

สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนซื้อวีลแชร์ไฟฟ้า

เรื่องที่ควรรู้ก่อนการตัดสินใจซื้อวีลแชร์ไฟฟ้า สำหรับผู…

ทำไมวีลแชร์จึงมีความสำคัญต่อผู้สูงอายุ

ประโยชน์รอบด้านของวีลแชร์ ตัวช่วยสำคัญของผู้สูงอายุ

ทำไมวีลแชร์จึงมีความสำคัญต่อผู้สูงอายุ ตั้งแต่อดีตจนถึง…

ขนาดล้อของวีลแชร์

ขนาดล้อของวีลแชร์ที่ต่างกัน จะเลือกใช้งานอย่างไรดี

ความแตกต่างของล้อรถวีลแชร์แบบล้อเล็กและล้อใหญ่ ควรเลือก…

วิธีการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ข้อควรรู้กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ข้อควรรู้กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สิ่งสำคัญที่…

ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรบ้าง

ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรบ้าง ส…

วิธีการดูแลรถเข็นไฟฟ้า ช่วยยืดอายุการใช้งาน

วิธีการดูแลรถเข็นไฟฟ้า ช่วยยืดอายุการใช้งาน 7 เคล็ดลับช…

เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยรถเข็นไฟฟ้า

เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยรถเข็นไฟฟ้า การเลือกรถ…

เทคนิคการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุติดเตียง

เทคนิคการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุติดเตียง วิธีการเลือก…